Palokatkosuunnitelma


Palokatkosuunnitelma on erityissuunnitelma, joka laaditaan yhteistyössä rakenne-, palo-, ääni ja LVIAS-suunnittelijoiden kanssa. Palokatkosuunnitelma koostuu sijaintikaavioista, palokatkodetaljeista sekä työselostuksesta. Sijaintikaavioissa on merkittynä toteutettujen palokatkojen paikat.

Palokatkodetaljeissa esitetään pystyleikkauksena palokatkoratkaisut oleellisine asennus- ja tuotetietoineen sekä mahdollisine rajoituksineen. Työselostusosiossa käydään läpi mm. ratkaisujen ja palokatkotuotteiden hyväksyntätiedot sekä palokatkojen merkintäohjeet.

Palokatkosuunnitelma on osa rakennuksen huoltokirjaa. Suunnitelman mukana toimitetaan myös palokatkojen hoito- ja kunnossapito-ohjeet. Noudatamme Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n julkaisemaa ohjetta RIL 270-2018 Palokatkojen suunnittelu, toteutus ja huolto.

Palokatkoasennukset

Asennuskuva1
Koulutetut asentajat hoitavat työt korkealla ammattitaidolla ja huolellisesti aikataulun mukaan, mikä on erityisen tärkeää, sillä usein palokatkot jäävät katseilta piiloon. Dokumentoinnin huolellisuus on samasta syystä ensiarvoisen tärkeää. Meillä onkin vahvaa kokemusta erilaisista työmailla käytetyistä dokumentaatiojärjestelmistä, kuten Congridista tai Soudal FireRangesta.

Työnjohtajan toimittamista viikottaisista mittapöytäkirjoista saatte luotettavan tiedon palokatkotöiden etenemisestä.

Voitte tilata meiltä myös palokatkojen tarkastuksen esim. vanhempaan rakennukseen.

Meiltä onnistuvat myös räätälöidyt ratkaisut ahtaisiin tai muuten hankaliin paikkoihin.

Muut rakennusalan työt

Toteutamme myös erilaisia saumaustöitä, valuja, villoituksia jne. työmailla tilanteen mukaan.
Näillä töillä voidaan mm. tarvittaessa täydentää asentajien työpäiviä erityisesti
työmaiden loppupuolella, jolloin ns. ”venttatunnit” ottavat osansa.