Mitä ovat palokatkotuotteet?

SOUDAL - SOUDACOMPOUND FR
Palo-osaston seinien läpi joudutaan yleensä vetämään esimerkiksi sähköjohtoja, kaapeleita, viemäriputkia ja ilmanvaihtoputkia. Palokatkoksi kutsutaan sitä, että läpiviennit tehdään palo-osastoinniltaan yhtä hyviksi kuin niitä ympäröivä rakenne. Näin estetään liekkien, kuumuuden ja savukaasujen leviäminen läpivientiaukkojen kautta.

Palokatkoläpiviennit ovat usein hankalia tehdä tiiviiksi yhdellä tuotteella tai menetelmällä. Sen takia tarvitaan erilaisia palokatkotarvikkeita kuten esimerkiksi: palokatkomassa, palokatkovaahto, palokatkokaulukset (palokatkomansetit) ja palokatkotiilet.